Aanpak(ken)

 Elk (bouw)project komt tot stand door de samenwerking van verschillende partijen. In het bouw- en ontwerpproces heeft ieder zijn rol. Respect voor elkaars rol en kennis vormt de basis van een prettige samenwerking en een goed resultaat.

AAAL is een klein en flexibel bureau. Er is een directe en persoonlijke relatie met opdrachtgevers. Daar waar eigen kennis of vaardigheid tekort schiet, wordt een beroep gedaan op een netwerk van professionals. AAAL werkt o.a. samen met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, (interieur)architecten, bouw- technisch adviseurs, constructeurs en lichtadviseurs. 

Aansluiten

Een ontwerpopgave staat niet op zichzelf. Voordat er een architect gekozen of een opdracht verleend wordt, is er vaak al veel nagedacht, gepraat en gezocht.

AAAL neemt de tijd om alle wensen te inventariseren, te doorgronden en aan te scherpen. Het uiteindelijke ontwerp sluit niet alleen aan op deze wensen maar biedt ook ruimte aan eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Soms werkt AAAL aan een deel van een ontwerp of onderzoek. Het uitgangspunt is dat dit aandeel op een logische manier aansluit op het geheel.

Anders

Na een grondige analyse zoekt AAAL naar de juiste toon voor de invulling van de opgave. Hierbij wordt gekozen voor een krachtig en herkenbaar beeld. Elk ontwerp vormt een logische vertaling van de visie van de opdrachtgever(s) en is net als een vingerafdruk uniek.

AAAL werkt volgens de richtlijnen (DNR 2011, CR 2013) die door de beroeps- vereniging (BNA) zijn opgesteld. Binnen dit vaste kader zal elk ontwerpproces uniek zijn, of het nu gaat om een stedenbouwkundig ontwerp of een kleinschalige uitbreiding.

Leefbaar

AAAL ontwerpt prettige en leefbare ruimtes. Er wordt goed nagedacht over de functionaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit van het ontwerp. De zorgvuldigheid waarmee de plannen worden ontworpen, vertaalt zich ook in de sfeer en de uitstraling van de projecten.

Er is aandacht voor de maatverhouding van een ruimte, een gunstige positionering van de ruimtes onderling en een mooie ruimtelijke werking van het geheel. Op elk schaalniveau (in het interieur, in het gebouw en in de omgeving) zal (zon)licht, kleur en materiaal bewust ingezet worden om een gewenst en aangenaam effect te bewerkstelligen.