Onder de naam AAAL werkt architect Reina Bos aan onderzoeks- en ontwerpopgaven. Zij startte in 1988 met haar studie Bouwkunde aan de TU in Delft. Na een actieve rol op de faculteit, o.a. in het faculteitsbestuur, studeerde zij in 1994 met een eervolle vermelding af.

Sinds 1993 heeft zij o.a. gewerkt voor Wiel Arets Architects, Urhahn Urban Design, Willem van Winsen Architecten, OMA, FARO Architecten, Wytze Patijn Architecten, INBO Stedenbouwkundigen, en Palmbout Urban Landscapes. Sinds 1994 heeft zij als zelfstandige al een groot aantal projecten gerealiseerd. 
Daarnaast adviseert zij gemeenten bij stedenbouwkundige opgaven.